Ljudreduering

Glas för Ljudreduering i Malmö

Med hjälp av olika typer av glaskombinationer kan man reducera störande buller. Det går att uppnå goda reduceringsvärden i såväl kopplade bågkonstruktioner som med isolerglas.

Kontakta oss för mer information och rådgivning.